www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ծիծեռնակ

1973թ., «Երեւան» ՀՖՍ, 10 րոպե (265 մ), գուն.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ռ. Սարգսյան, օպեր. Ռուդ. Ժամհարյան:

Երեւանի «Ծիծեռնակ» զբոսաշրջիկության երիտասարդական կենտրոնի մասին: