www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Թունել

1973թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (267 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Գ. Առաքելյան, ռեժ. Ա. Շահբազյան, օպեր. Է. Մաթեւոսյան:

Հայաստանի թունելների շինարարության մասին: