www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ասք եղբայրության մասին

1973թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (563 մ), գուն.:
Սց. հեղ./ռեժ. Գ. Բալասանյան, օպեր. Է. Մաթեւոսյան:

Հայ-բուլղարական բարեկամության եւ Բուլղարիայի հայկական համայնքի մասին: