www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Երեւանի քարե դեմքը

1973թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (277 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ռ. Բաբլոյան, ռեժ. Ս. Բալաբանյան, օպեր. Գ.(Յու.) Կոսենկո:

Երեւանի ճարտարապետական ինքնատիպ դիմագծի մասին: