www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Սեւան

1973թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (269 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Վ. Պետրոսյան, ռեժ./օպեր. Է. Մաթեւոսյան:

Տեսարանային ֆիլմ «10 րոպե ԽՍՀՄ-ով» շարքից: