www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Գեղամ Սարյան

1973թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (554 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Վ. Դավթյան, ռեժ. Ս. Առաքելյան, օպեր. Լ. Պետրոսյան:

Հայ ճանաչված բանաստեղծի մասին: