www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ընտանիք

1973թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (285 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Յու. Մարյան, Ռ. Նազարյան, ռեժ. Ռ. Գեւորգյանց, օպեր. Յու. Բաբախանյան, հնչ. օպեր. Պ. Չաքմիշյան:

Որդիների հետ նվագախումբ ստեղծած տաքսու վարորդի ընտանիքի մասին: