www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հայաստանում

1973թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (268 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Լ. Իսահակյան, օպեր. Ա. Յավուրյան, Հ. Դերվիշյան:

Կինոճանապարհորդություն Հայաստանի տեսարժան վայրերով: