www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Լարախաղացներ

1972թ., «Երեւան» ՀՖՍ, 20 րոպե (552 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Է. Պայազատյան (Պայազատ), ռեժ. Վ. Ադոյան, օպեր. Ս. Քարաջյան: