www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Նրանք կարճացնում են ճանապարհները

1972թ., «Երեւան» ՀՖՍ, 19 րոպե (540 մ), գուն.:
Սց. հեղ./ռեժ./օպեր. Կ. Էքմեքչյան (Կալաֆատիս):

Հայաստանի թունելների եւ թունելագործների մասին: