www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Մեզ մոտ ամռանը

1972թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (277 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Հ. Լալայանց, ռեժ. Ջ. Ժամհարյան, օպեր. Ն. Սիմոնյան:

Պիոներական ճամբարի առօրյայի մասին: