www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Արթիկ-տուֆ (Քարեր)

1972թ., «Երեւան» ՀՖՍ, 50 րոպե (1385 մ), գուն.:
Սց. հեղ./ռեժ./օպեր. Բ. Բարատով, կոմպոզ. Տ. Մանսուրյան:

Մարդը պայքարում է քարի հետ եւ կերտում տուն, քաղաք, եկեղեցի...