www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հավերժության երգը

1972թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (586 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Գ. Մելիք-Ավագյան, ռեժ. Դ. Կեսայանց, օպեր. Մ. Վարդանով, Է. Մաթեւոսյան:

Քնարական ֆիլմ միջնադարից մինչեւ մեր օրերը ստեղծված հայկական ճարտարապետական շինությունների մասին: