www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Պետրոս Դուրյան

1972թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (270 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ս. Սարգսյան, ռեժ. Ս. Առաքելյան, օպեր. Բ. Հովսեփյան, Լ. Պետրոսյան:

19-րդ դարի արեւմտահայ պոեզիայի նշանավոր դեմքերից մեկի` Պետրոս Դուրյանի մասին: