www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ջերմուկ

1972թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (279 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ժ. Գասպարյան, ռեժ. Ռ. Գեւորգյանց, օպեր. Է. Մաթեւոսյան:

Տեսարանային ֆիլմ Հայաստանի նշանավոր առողջարան-քաղաքի մասին: