www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Խոսրովի անտառում

1972թ., «Երեւան» ՀՖՍ, 19 րոպե (530 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Կ. Սիմոնյան, ռեժ. Ա. Մոկացյան, օպեր. Է. Վարդանյան:

Տեսարանային ֆիլմ գեղատեսիլ արգելավայրի մասին: