www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ինչպես էր կոփվում արծաթը

1972թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (563 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ս. Փոշոտյան, օպեր. Յու. Բաբախանյան, Հ. Դերվիշյան, Է. Մաթեւոսյան:

ՍՍՀՄ առաջնության արծաթը նվաճած «Արարատ» ֆուտբոլային թիմի մասին: