www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Համո Բեկնազարյան

1972թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (554 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Գ. Մելիք-Ավագյան, ռեժ. Ա. Սամվելյան, օպեր. Է. Մաթեւոսյան, Ռ. Մարդանյան:

Ֆիլմը նվիրված է հայկական կինոյի հիմնադրի հիշատակին: