www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Սահմանապահը` կենդանի սահմանագիծ

1972թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (260 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ն. Ֆիլիպով, ռեժ. Ա. Շահբազյան, օպեր. Գ. Եղիազարյան:

Հայաստանի սահմանապահների ծառայության մասին: