www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Թռիչք

1972թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (266 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Մ. Թութխալյան, ռեժ. Ա. Վահունի, օպեր. Յու. Բաբախանյան:

Հայ նկարիչ Սերգեյ Արուտչյանի մասին: