www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Դիմանկարի փորձ

1972թ., «Երեւան» ՀՖՍ, 18 րոպե (490 մ), գուն.:
Սց. հեղ./ռեժ. Պ. Մալայան, օպեր. Կ. Էքմեքչյան (Կալաֆատիս), Գ. Ավագյան, հնչ. օպեր. Հ. Հակոբյան:

Երեւանի քիմիական կոմբինատի բանվոր Սուրեն Պետրոսյանի դիմանկարը: