www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Չարենցավան

1972թ., «Երեւան» ՀՖՍ, 19 րոպե (520 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Գ. Մելքոնյան, ռեժ. Վ. Ադոյան, օպեր. Ռուդ. Ժամհարյան:

Չարենցավանի «Ցենտրոլիտ» գործարանի մասին: