www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հայաստանի բարձունքները

1972թ., «Երեւան» ՀՖՍ, 50 րոպե (1385 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ա. Կակոսյան, Յու.Կարապետյան, ռեժ. Գ. Էյրամջյան, օպեր. Լ. Պողոսյան, խմբ. Ս. Առուստամյան:

Հայաստանի գիտության նվաճումների մասին: