www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Եվ այսպես` ամեն օր

1972թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (278 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Գ. Առաքելյան, ռեժ./օպեր. Մ. Վարդանով:

Փոստատարի ամենօրյա աշխատանքի մասին: