www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Մենք լատեքսից ենք

1971թ., ԵՓՎՖՍ, 20րոպե (560), գուն.:
Սց. հեղ. Լ. Ներիկոնով, ռեժ. Ս. Առաքելյան, օպեր. Լ. Պետրոսյան, հնչ. օպեր. Ե. Ումանսկի:

Պատվերային ֆիլմ` ՍՍՀՄ-ում լատեքսի եւ նավթաքիմիայի այլ արտադրատեսակների մասին: