www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Կոմերիտմիության 50 տարին

1971թ., «Երեւան» ՀՖՍ, 28 րոպե (785 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ժ. Ավետիսյան, Ա. Գամջյան, օպեր. Է. Հակոբյան, խմբ. Շ. Թաթիկյան: