www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Վանո Խոջաբեկյան

1971թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (277 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Է. Մելիք-Քարամյան, ռեժ. Ջ. Ժամհարյան, օպեր. Գ. Արամյան:

Ֆիլմ թիֆլիսաբնակ ինքնուս նկարչի կյանքի ու ստեղծագործությունների մասին: