www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ռեքվիեմ

1971թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (286 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ս. Փոշոտյան, օպեր. Է. Մաթեւոսյան, Հ. Եսայան, հնչ. օպեր. Յու. Սայադյան:

Պարույր Սեւակի հիշատակին նվիրված կինոէսսե: