www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ռեպորտաժ Փարիզից

1971թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (560 մ), սեւ/սպ.:

Սց. հեղ./ռեժ. Լ. Վաղարշյան, օպեր. Ս. Իսրայելյան:

 

Փարիզում ստեղծագործող հայազգի նկարիչների եւ հայկական համայնքի մասին: