www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Մեր Միությունը` մեր տունն է

1971թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (554 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ռ. Արամյան, ռեժ. Ջ. Ժամհարյան, օպեր. Ն. Սիմոնյան:

ՍՍՀՄ ժողովուրդների բարեկամության մասին ֆիլմը նկարահանված է Մշակութային կապերի հայկական ընկերության պատվերով: