www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Եթե անգամ չգրենք

1971թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (284 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ռ. Գեւորգյանց, օպեր. Ռուդ. Ժամհարյան:

Հունգարիա մեկնած հայկական ուսանողական շինարարական ջոկատի մասին: