www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Սպորտ

1970թ., «Երեւան» ՀՖՍ, 18 րոպե (500 մ), գուն.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ա. Հովհաննիսյան, օպեր. Ա. Չարուխչյան, Է. Կարավաեւ, Կ. Էքմեքչյան (Կալաֆատիս), դիկտորական տեքստը` Լ. Զորին: