www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հանցագործության հետքերով

1970թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (269 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Բ. Մկրտչյան, ռեժ. Ս. Առաքելյան, օպեր. Բ. Հովսեփյան, Լ. Պետրոսյան:

Հանցագործների եւ քրեագետների մասին: