www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Մենք ուսանողներ ենք

1970թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (575 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ս. Առաքելյան, օպեր. Լ. Պետրոսյան, Հ. Դերվիշյան:

Հայաստանի ուսանողական առօրյայի մասին պատմող ֆիլմ: