www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Վառլամ Օվանեսով

1970թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (277 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ա. Սամվելյան, օպեր. Հ. Դերվիշյան:

Ֆիլմը պատմուն է հայ հեղափոխական գործչի մասին: