www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ճանապարհորդություն դեպի Էրզրում

1970թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (539 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Է. Մարտիրոսյան, ռեժ. Է. Մարտիրոսյան (մասնակցությամբ` Ռոմ. Ժամհարյանի), օպեր. Ռուդ. Ժամհարյան, հնչ. օպեր. Պ. Չաքմիշյան, երաժշտ. ձեւավորումը` Ա. Հարությունյան:

Կինոճանապարհորդություն Հայաստանի պուշկինյան վայրերով: