www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ասք մեծ ճշմարտության մասին

1970թ., ԵՓՎՖՍ, 64 րոպե (1780 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Լ. Իսահակյան, Ա. Իսահակյան, ռեժ. Լ. Իսահակյան, Ռ. Ֆրանգուլյան, Ա. Շահբազյան, Ս. Առաքելյան, օպեր. Ա. Ջալալյան, Է. Մաթեւոսյան, Ժ. Վարդանյան, Ն. Սիմոնյան, տեքստի հեղինակներ` Գ. Հայրյան, Հ. Բագրազյան:

Ֆիլմը նվիրված է Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատման 50-ամյակին: