www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Իմ կանաչ քաղաքը

1970թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (277 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ս. Բալաբանյան, օպեր. Գ. Եղիազարյան:

Տեսարանային ֆիլմ Դիլիջան քաղաքի մասին: