www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Կոմիտաս (Ասք հավերժության)

1970թ., ԵՓՎՖՍ, 10րոպե (277մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Լ. Իսահակյան, օպեր. Գ. Սանամյան, Հ. Եսայան:

Ֆիլմը նվիրված է հայ մեծ երգահան Կոմիտասին: