www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հողի հերոսը

1970թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (271 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ս. Առաքելյան, օպեր. Գ. Եղիազարյան, հնչ. օպեր. Մ. Սամվելյան:

Պարսկաստանից հայրենադարձված, սոցիալիստական աշխատանքի հերոս, կոլտնտեսական-խաղողագործի մասին: