www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ծանոթացեք` Հայաստանն է

1970թ., «Երեւան» ՀՖՍ, 56 րոպե (1560 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Մ. Մարինոսյան, ռեժ. Գ. Էյրամջյան, օպեր. Ս. Մարտիրոսյան:

Տեսարանային ֆիլմ: