www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Էջմիածին

1970թ., ԵՓՎՖՍ, 60 րոպե (1600 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ջ. Ժամհարյան, Վ. Գրիգորյան, ռեժ. Ջ. Ժամհարյան, օպեր. Է. Մաթեւոսյան, Գ. Եղիազարյան:

Մեռոնեփի արարողությանը Սբ. Էջմիածնում: