www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Կովկասյան գորշ

1969թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (533 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ն. Ստեփանյան, ռեժ./օպեր. Ն. Սիմոնյան:

Խոշոր եղջերավոր անասունների նոր ցեղատեսակի բուծման մասին: