www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ես եւ դու

1969թ., Եր.ՀՍ «Երեւան» կ/մ, 27 րոպե (740 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ա. Քաջվորյան, օպեր. Լ. Պողոսյան:

Ֆիլմ-համերգ Բելլա Դարբինյանի մասնակցությամբ: