www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Բոլոր տոմսերը վաճառված են

1969թ., Եր.ՀՍ «Երեւան» կ/մ, 18 րոպե (500 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Վ. Զաքարյան, օպեր. Ս. Մարտիրոսյան, նկ. Ռ. Պ. Բաբայան:

Ֆիլմ-համերգ: