www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Վարդան Աճեմյան

1969թ., Եր.ՀՍ «Երեւան» կ/մ, 37 րոպե (1040 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Հ. Հախվերդյան, Մ. Վարժապետյան, օպեր. Մ. Վարժապետյան:

Թատրոնի անվանի ռեժիսորի եւ մանկավարժի դիմանկարը: