www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Վահան Տերյան

1969թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (588 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Վ. Պարտիզունի, Ռ. Ֆրանգուլյան, ռեժ. Ռ. Ֆրանգուլյան, օպեր. Յու. Բաբախանյան:

Ֆիլմը նվիրված է հայ մեծ բանաստեղծ Վահան Տերյանի ստեղծագործական եւ հասարակական գործունեությանը: