www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ձոն աշխատանքի

1969թ., ԵՓՎՖՍ, 9 րոպե (261 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ա. Վահունի, օպեր. Է. Մաթեւոսյան:

Բանաստեղծական կինոպատում բանվորների եւ գիտնականների աշխատանքի մասին: