www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Լույս

1969թ., Եր.ՀՍ «Երեւան» կ/մ, 19 րոպե (520 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ա. Կակոսյան, ռեժ. Ե. Մանարյան, օպեր. Ս. Քարաջյան:

Կյանքից վաղաժամ հեռացած հաշմանդամ-նկարիչ Կորյուն Նիկողոսյանի մասին: Տաղանդավոր ինքնուս նկարչին նվիրված ֆիլմում նկարահանվել են Մինաս Ավետիսյանը եւ Արտո Չաքմաքչյանը: