www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Խաչատուր Աբովյան

1969թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (287 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ս. Հովհաննիսյան, ռեժ. Ս. Առաքելյան, օպեր. Հ. Բալաբանյան:

XIX դարի հայ մեծ լուսավորչի մասին: